Personeels- en salarisadministratie

Administratie, geïntegreerd en met alle inzichten om te sturen.

Het sluitstuk, maar tevens het begin van de aan- en bijsturing. De juiste informatie!

Alles goed in de systemen, volledig overzicht in het medewerkersbestand, en steeds een correcte en tijdige salarisbetaling. Belangrijk voor de dagelijkse voortgang en belangrijk voor de medewerkers. 

Een duidelijke en efficiënte route om mutaties te verwerken en vast te leggen van eenvoudige wijzigingen tot functie-, salaris- of contractaanpassingen waarvoor autorisatie nodig is. Wij richten het in op zo’n manier die past bij u organisatie, die het eenvoudig maakt en die foutkansen minimaliseert.

Met al deze informatie centraal aanwezig creëren we overzicht, duidelijkheid en inzicht. Voor u en uw management de juiste informatie om te sturen, te plannen en waar nodig in te grijpen