Personeelszaken

Personeelszaken, de basis goed geregeld.

Er voor zorgen dat iedereen weet hoe het er aan toe gaat binnen uw organisatie. Denk hierbij aan onderwerpen als werktijden, verzuimprocedures, gebruik sociale media, ziekte(-verzuim), opleidingsmogelijkheden, bedrijfseigendommen etc. Alles vastgelegd in een personeelshandboek.

Steeds bijblijven met wet- en regelgeving en, indien van toepassing, aansluiting blijven houden bij veranderende CAO afspraken. Als dit goed voor elkaar is dan ontstaat er rust. Ook goed en duidelijk beleid rondom ziekteverzuim en belangrijker: voldoen aan alle eisen die de wet poortwachter stelt aan u als werkgever. Hierin kunnen we u begeleiden of volledig ontzorgen.

Als alles in basis goed geregeld is komen er toch met regelmaat vragen uit uw organisatie over deze onderwerpen. Ook hierin kunnen we u volledig ontzorgen.