Personeel & Organisatie

De organisatie zo inrichten dat deze écht voor u werkt.

Om de strategische doelstellingen echt te realiseren, om er voor te zorgen dat de aansturing zo gebeurt dat alle keuzes echt doorgezet worden in de organisatie is het belangrijk dat de organisatie ingericht wordt met de strategie als uitgangspunt.

Welke werkzaamheden moeten er dagelijks gedaan worden en door wat voor mens-typen? Welke aansturing is hiervoor nodig en wat voor teams en afdelingen moeten er dan zijn? Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft een ieder?

Heldere functieomschrijving, duidelijke TVB’s en een organisatiestructuur die helpt bij het realiseren van de doelstellingen.