Human Resource Management

Human Resource Management à instroom, doorstroom en uitstroom

Effectief en efficiënt werken, focus op de mensen én op de resultaten. Het verschil zit in de juiste mensen op de juiste plaats.

Weten wie welke kwaliteiten heeft, weten wie welke ambitie heeft en weten wie het best past op welke functie.

Mensen waarderen door functioneren en beoordelen serieus te nemen, maar hierdoor ook duidelijkheid en resultaat te genereren.

Zorgen voor ontwikkeling van de medewerkers, soms afscheid nemen van medewerkers, soms nieuwe mensen aantrekken.

Instroom, doorstroom en uitstroom niet op basis van toevalligheden maar op basis van planning.